ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων και κατοικιών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μερική ή ολική ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών αλλά και επαγγελματικών χώρων με επίβλεψη έμπειρων μηχανικών.

Καλέστε μας για επί τόπου εκτίμηση.