ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη μερική ή ολική ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων καθώς και την έκδοση των απαραίτητων αδειών. Οι έμπειροι μηχανικοί μας θα σας καθοδηγήσουν να λάβετε τις σωστές αποφάσεις  και να αποφύγετε περιττά έξοδα, κακοτεχνίες και την λάθος οργάνωση των εργασιών. Οι εργασίες που αναλαμβάνουμε καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης κατασκευής, με εξειδικευμένα συνεργεία, πιστοποιημένα υλικά  και με μεγάλη έμφαση στην αισθητική και λειτουργικότητα του χώρου. Επίσης, αναλαμβάνουμε και μεμονωμένες εργασίες σχετικα με την ανακαίνιση του χώρου σας (κουζίνα, μπάνιο κτλ), αναλόγως των αναγκών σας.