ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ

Σε αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση εφαρμόζεται πάνω από την στεγανοποίηση και συνεπώς αποτελεί την πρώτη επιλογή για κτίρια, στα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί υγρομόνωση. Η τελική επίστρωση γίνεται συχνά με πλακάκια και παρέχει πλήρη βατότητα στην ταράτσα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Η στρώση της στεγάνωσης είναι απόλυτα προστατευμένη καθώς βρίσκεται κάτω από τη θερμομονωτική στρώση.
  • Αποφευγονται όλες τις βλαβερές υπεριώδεις ακτινοβολίες και κάθε άλλος ατμοσφαιρικός επιβαρυντικός παράγοντας που συντελούν στη γήρανση και υποβάθμισης της στεγάνωσης.
  • Η ύπαρξη της θερμομόνωσης πάνω από τη στεγάνωση, αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος απόλυτης προστασίας της στεγανοποίησης από ακραίες θερμοκρασίες και ιδιαίτερα από συνεχείς εναλλαγές στη θερμοκρασία, που επίσης παίζουν καταλυτικό ρόλο στη γήρανση της στεγανωτικής στρώσης.
  • Με την τοποθέτηση πλακιδίων πάνω από τη μόνωση και με τις κατάλληλες εργασίες  η ταράτσα είναι πλήρως βατή.

 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  • Εφόσον υπάρξει κάποιο σφάλμα ή αστοχία στη στρώση της στεγάνωσης ο μετέπειτα έλεγχος και η διόρθωση γίνονται αρκετά δύσκολα.