ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα όλη την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης μηχανικού (περί μη αυθαιρεσίας) σύμφωνα με το νόμο 4178/2013, καθώς και όλων των απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής πράξης, μεταβίβασης, γονικής παροχής, υποθήκης καθώς και τη σύσταση κάθε εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο. 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

  • τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
  • οικοδομική άδεια του ακινήτου
  • εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
  • νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

*Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο μηνών.

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-6995855 ή ηλεκτρονικά μέσω email  στο ppagr@tee.gr