ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ

Το Πιστοποιητικό Ενργειακής Απόδοσης είναι απαραίτητο για την πώληση – μεταβίβαση ή  ενοικίαση ενός ακινήτου, κτιρίου ή τμήματος κτιρίου με εμβαδόν άνω των 50 τ.μ.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΑ pagratis construction

 

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρησης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας προβλέπεται από 09.11.2015 -ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του ν.4342/2015-.

Οι υπόχρεοι οφείλουν να καταχωρούν τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή (εφόσον για το μισθωμένο ακίνητο υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ).

Η εγκυρότητα του Ενεργειακου Πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου – Α.Π. και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας – Α.Α.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό  απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του  να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.

Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο κτίριο δεν έχουν υπάρξει μεταβολές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση.

Το Ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) .

 

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-6995855 ή ηλεκτρονικά μέσω email  στο ppagr@tee.gr