ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΑΛΚΟ

Επικαλύψεις και επιστεγάσεις κτιρίων με φύλλα χαλκού.

Πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην τοποθέτηση χαλκού και προ-πατιναρισμένου χαλκού σε στέγες, τρούλλους εκκλησιών και προσόψεις κτιρίων.