ΕΡΓΑ ΜΕ ZINC – ΤΙΤΑΝΙΟΥΧΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

ΕΡΓΑ ΜΕ ZINC

Επικαλύψεις και επιστεγάσεις με φύλλα Τιτανιούχου ψευδαργύρου (Zinc) του οίκου VmZinc.  vmzinc

Πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην τοποθέτηση Τιτανιούχου ψευδαργύρου σε στέγες και προσόψεις κτιρίων.