Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

ΕΡΓΑ ΜΕ ZINC pagratis construction

Επικάλυψη – Eπένδυση όψεων και στέγης κτιρίου με τιτανιούχο ψευδάργυρο ( Quartz Zinc) πάχους 0,7 mm.