ΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΜΟΝΩΣΗ – ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Τα δώματα είναι τα στοιχεία του εξωτερικού κελύφους τα οποία είναι εκτεθειμένα στις επιδράσεις του περιβάλλοντος και η επιφάνεια τους καταπονείται συνεχώς με αποτέλεσμα να προκαλούνται σημαντικές φθορές.

Τα ποιο συνηθισμένα προβλήματα λειτουργικότητας των κατοικιών έχουν σχέση με την υγρασία. Το νερό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των κατασκευών και βρίσκει τον τρόπο να δημιουργεί δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόβλημα επίσης αποτελεί και η απώλεια θερμικής ενέργειας αφού οι περισσότερες κατασκευές στη χώρα δεν διαθέτουν την απαραίτητη μόνωση.

Υπάρχουν διάφορα είδη και τρόποι μονώσεων με διαφορετικές τεχνικές και πλεονεκτήματα.

Καλέστε μας για δωρεάν επιτόπου αυτοψία.