ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

Η συμβατική μόνωση ταράτσας αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη λύση για ένα βατό ή μη βατό δώμα. Στη συμβατική μόνωση η στρώση θερμομόνωσης τοποθετείται κάτω από την στεγανωτική στρώση που ουσιαστικά στεγανοποιεί την θερμομόνωση. Μια πολύ καλή λύση για τις περιπτώσεις που η τελική επίστρωση του δώματος πρέπει να έχει υψηλές μηχανικές αντοχές, προσεγμένη αισθητικά εμφάνιση και καθημερινή χρήση.

Πλεονεκτήματα :

  • Η στεγανοποίηση προστατεύει τη θερμομονωτική στρώση και αποτρέπει τη ροή νερού κάτω από αυτή. Συνεπώς εμποδίζεται και η μεταφορά των χαμηλών θερμοκρασιών στην πλάκα, αλλά και μέσα στο κτίριο.
  • Η τελική στρώση της στεγανοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τελική επιφάνεια, χωρίς να τοποθετηθεί άλλο υλικό πάνω από αυτή. Για να γίνει όμως βατό ένα δώμα θα πρέπει να τοποθετηθούν πλακίδια πάνω από την υγρομόνωση ως τελική στρώση.
  • Η στεγανοποίηση ελέγχεται εύκολα και επισκευάζεται άμεσα σε περίπτωση αστοχίας

Μειονεκτήματα :

  •  Η συμβατική μόνωση υλοποιείται σε οριζόντια και με μικρή κλίση δώματα.
  • Το γεγονός ότι η στεγανωτική στρώση εκτίθεται περισσότερο σε θερμικές μεταβολές, έχει ως αποτέλεσμα την ταχύτερη γήρανση της.
  • Επειδή οι στρώσεις που την απαρτίζουν είναι εκτεθειμένες στις θερμικές μεταβολές και χαρακτηρίζονται από διαφορετικές τιμές συντελεστή διαστολής, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση της ισορροπίας των θερμικών τάσεων που αναμένεται να αναπτυχθούν ανάμεσα στα στρώματα.
  • Εάν η συμβατική θερμομόνωση γίνει χειμώνα, χρειάζονται μερικές ημέρες χωρίς βροχή για να στεγνώσει η ελαφροβαρής τσιμεντοκονία. Μπορούμε ακόμη να την προστατεύσουμε από το ενδεχόμενο βροχής, εφαρμόζοντας ένα τσιμεντοειδές στεγανωτικό στην επιφάνειά της.