ΤΡΟΥΛΟΙ

ΤΡΟΥΛΟΙ  εκκλησιών με φύλλα χαλκού, προπατιναρισμένου χαλκού και φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου (zinc).