ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ Σε αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση εφαρμόζεται πάνω από την στεγανοποίηση και συνεπώς αποτελεί την πρώτη επιλογή για κτίρια, στα οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί υγρομόνωση. Η τελική επίστρωση γίνεται συχνά με πλακάκια και παρέχει πλήρη βατότητα στην ταράτσα. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Η στρώση της στεγάνωσης είναι απόλυτα προστατευμένη καθώς βρίσκεται κάτω από τη θερμομονωτική στρώση. Αποφευγονται όλες τις βλαβερές υπεριώδεις ακτινοβολίες και κάθε άλλος ατμοσφαιρικό...
More

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ Η συμβατική μόνωση ταράτσας αποτελεί ίσως την πιο αξιόπιστη λύση για ένα βατό ή μη βατό δώμα. Στη συμβατική μόνωση η στρώση θερμομόνωσης τοποθετείται κάτω από την στεγανωτική στρώση που ουσιαστικά στεγανοποιεί την θερμομόνωση. Μια πολύ καλή λύση για τις περιπτώσεις που η τελική επίστρωση του δώματος πρέπει να έχει υψηλές μηχανικές αντοχές, προσεγμένη αισθητικά εμφάνιση και καθημερινή χρήση. Πλεονεκτήματα : Η στεγανοποίηση προστατεύει τη θερμομονωτική στρώση και αποτρέ...
More